Telefonní číslo 318 401 1 + dvojčíslo linky viz tabulka.

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Behún Roman ředitel 54
Mgr. Umlauf Jaroslav statutární zást. 52
Mgr. Hrbek Jiří zástupce ředitele 66

EKONOMICKÝ ÚSEK

Malá Hana finanční účetní 91
Fremrová Vlastimila sekretářka 51

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Baumruková Gabriela výchovný poradce 65

METODIK PREVENCE

Mgr. Poslušná Petra metodik prevence 57

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Eisenreichová Lenka školní psycholog 94

UČITELÉ

Mgr. Baumruková Gabriela učitelka 65
Bláhová Kristýna učitelka 62
Mgr. Fejt Petr učitel 58
Mgr. Hausnerová Hana učitelka 57
Mgr. Chlapovičová Jitka učitelka 69,96
Mgr. Kotěšovský Pavel učitel 68,64
Mgr. Kozmér Tomáš učitel 62
Mgr. Kraftová Helena učitelka 96
Mgr. Stehlíková Eva učitelka 69
Mgr. Mecová Olga učitelka 59
Mgr. Mestlová Petra učitelka 64
Mgr. Mýtniková Mária učitelka 59
Mgr. Nesporá Alena učitelka 63
Mgr. Poslušná Petra učitelka 57
Mgr. Potůčková Jarmila učitelka 58
Mgr. Rážová Lenka učitelka 57
Bc. Roub Jiří učitel 58
Mgr. Rožcová Dana učitelka 96
Mgr. Sudová Libuše učitelka 56
Mgr. Sýkorová Milada učitelka 59
Mgr. Štefaniková Marie učitelka 57
Mgr. Tomášková Hana učitelka 68,64
Mgr. Tomková Markéta učitelka 69
Mgr. Truhlářová Dana učitelka 56
Mgr. Tylová Dagmar učitelka 56
Mgr. Umlaufová Anna učitelka 56
Mgr. Valíčková Lucie učitelka 65,68
Mgr. Vančatová Soňa učitelka 56
Bc. Vobejda Jan učitel 68,64
Mgr. Voborská Naděžda učitelka 69
Mgr. Vondráková Martina učitelka 95
Mgr. Vošahlíková Jana učitelka 96

VYCHOVATELÉ

Podzimková Lada ved. vychov. ŠD 93
Bendlová Hana vychovatelka 93
Drašnarová Marika vychovatelka 92
Havlovicová Drahomíra vychovatelka 55
Honcová Jana vychovatelka 55
Knobová Klára vychovatelka 55
Makovcová Marcela vychovatelka 97
Nováčková Libuše vychovatelka 90
Bc. Ptáčková Jana vychovatelka 55
spojení na vychovatelky ŠD: +420 736 781 551
Šmídová Vlasta ved. vychov. ŠK 94

ASISTENTI PEDAGOGA

Havlovicová Drahomíra asist. pedagoga 96
Vöröšová-Gruberová Radka asist. pedagoga 58
Šprynglová Gabriela asist. pedagoga 56
Suková Lenka asist. pedagoga 56

ŠKOLNÍ ASISTENTI

Ing. Hošková-Holá Zdeňka školní asistent 56
Krajská Darina školní asistent 57

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI – PROVOZ

Wágner Alois školník 60
Smejtek Robert školník 60

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Bc. Zachová Marie vedoucí jídelny 53

GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů (“DPO“)

JUDr. Saskie Poláčková, Ph.D. saskia.polackova@gdprsystems.cz 722 704 832