Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy


foto

Město Příbram uspělo ve své žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem: „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, což pro město Příbram znamená, že se na tomto projektu finančně nepodílí. Tento projekt probíhá od 1.2.2010 do 30.6.2012 a je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání ve všech základních školách zřizovaných městem Příbram, klade si za cíl vytvořit přístupem tzv. zdola (bottom-up) nástroje evaluace ve vzdělávání a zavést je do praxe, což vytvoří podmínky pro inovaci ŠVP (školní vzdělávací program) partnerských škol s maximálním zapojení žáků a pedagogů škol do procesu.

Dále bude realizována řada motivačních a vzdělávacích aktivit, kterými chceme dosáhnout zvýšení kvality a efektivity uplatňování kompetencí pedagogických pracovníků ve vztahu k evaluaci a autoevaluaci ŠVP s důrazem na širší rozpracování profilového tématu „EVVO – environmentální výchova“. V neposlední řadě vznikne i-portál pro síťovou spolupráci, sdílení informací a přenos výsledků dobré praxe mezi školami a městem.