Vítejte
Vážení návštěvníci, právě jste vstoupili na oficiální stránky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram - do 31.08.2007 známá jako 1. ZŠ, Příbram - se nachází v blízkosti Svaté Hory, na okraji města. Předností této polohy je dobrá dopravní dostupnost pro žáky z Příbrami i z blízkých vesnic. Další výhodou je klidné a hezké prostředí plné zeleně.

Více informací o naší škole získáte zde.
Archiv
Interní pošta

Dne 30.3 a 5.4 pokračovala školní liga okresním kolem v basketbalu chlapců a dívek II. kategorie (4. a 5. ročníku).

Chlapci sehráli čtyři utkání v základní skupině, v těchto zápasech jsme se střelecky prosadili a všechny čtyři utkání vyhráli. Chlapci obsadili 1. místo ve skupině a postoupili do semifinále a to vyhráli s velkým přehledem 32:2. Ve finále nám byla soupeřem ŽŠ Březové Hory kterou jsme porazili 16:0 Obsadili jsme vynikající první místo.

Školu reprezentovali tito žáci: Petr Daňha, Daniel Štěpán, David Eliáš, Jakub Bečvář, Roman Rychlík, Ondra Vavroušek, Jan Šejna, Jakub Sobotka, Ondřej Ureš, Tomáš Blovský, Petr Martinovský

Dne 5. dubna jsme se zúčastnili na ZŠ Školní turnaje v basketbale dívek II. kategorie (4. a 5. ročníku). V základní skupině jsme sehráli tři vítězná utkání a jedno utkání prohráli, obsadili tak 2. postupové místo ve skupině. V semifinále jsme nestačili na ZŠ Školní, v utkání o bronz holky podaly výborný výkon a obsadili jsme tak krásné třetí místo.

Školu reprezentovali tito žákyně: Pintnerová Ema, Čambalová Elen ,Valíčková Pavla, Škudrnová Sabina, Štefanová Gabriela Františka, Kubová Kateřina, Novotná Nikola, Novotná Nikola, Úrubková Eliška

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna jim přejeme mnoho sportovních úspěchů.

Mgr. Pavel Kotěšovský

ÚSPĚCHY V BASKETBALU

ÚSPĚCHY V BASKETBALU

1. – 4. třída (7-10 let) 21 dnů á 21,00 Kč 441,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 21 dnů á 24,00 Kč 504,00 Kč
9. třída (15 let a více) 21 dnů á 28,00 Kč 588,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech od 26. 4. do 4. 5. 2017 od 7,30 hod. do 15,00 hod.
Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích.

Právnická osoba Základní škola pod Svatou Horou, Příbram. Balbínova 328, Příbram II, jako příslušný správní orgán zastoupená ředitelem školy – oprávněná úřední osoba – ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole pod Svatou Horou, Příbram od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:


rozhodnuti-o-prijeti

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství a sportu, Zborovská 11, Praha 5, 150 21.

V Příbrami, dne 10. 4. 2017

Č.j.: 000223/2017

Datum zveřejnění rozhodnutí: 10. 4. 2017

Mgr. Roman Behún, v.r.

Rozhodnutí o přijetí (.pdf)

2. sběr papíru

2. sběr papíru

1. – 4. třída (7-10 let) 17 dnů á 21,00 Kč 357,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 17 dnů á 24,00 Kč 408,00 Kč
9. třída (15 let a více) 17 dnů á 28,00 Kč 476,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech od 27. 3. do 5. 4. 2017 od 7,30 hod. do 15,00 hod.
Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích.

Dne 18. 3. 2017 se konal již tradiční karneval pro děti naší školy a předškoláčky. Tentokrát se vychovatelky ŠD převtělily do půvabných panenek a pro děti i jejich rodiče zorganizovaly soutěže, za které všichni dostávali sladké odměny. Pro tři nejhezčí masky vytvořila umělecké dorty paní Lenka Frajerová. Tancovalo se nejen na reprodukovanou ale i živou hudbu, o kterou se postarala hudební skupina Panty, ve které působí dva učitelé naší školy.

Mgr. Jiří Hrbek – zástupce ředitele školy

Karneval

Karneval


Přečtěte si zbytek zprávy »

V sobotu 18. 2. 2017. se uskutečnil na naší škole, jako každý rok, „Den prvňáčka“ pro budoucí žáky 1. ročníků. Příjemně překvapila velká účast, zájem rodičů a jejich dětí. Opět se s velkým ohlasem setkala prohlídka školy, kdy průvodcem rodičů byl p. ředitel Mgr. Roman Behún.

Mgr. Jiří Hrbek – zástupce ředitele školy

Den prvňáčka

Den prvňáčka


Přečtěte si zbytek zprávy »