Vítejte
Vážení návštěvníci, právě jste vstoupili na oficiální stránky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram - do 31.08.2007 známá jako 1. ZŠ, Příbram - se nachází v blízkosti Svaté Hory, na okraji města. Předností této polohy je dobrá dopravní dostupnost pro žáky z Příbrami i z blízkých vesnic. Další výhodou je klidné a hezké prostředí plné zeleně.

Více informací o naší škole získáte zde.
Archiv
Interní pošta
Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

mikulas

Upozorňujeme strávníky, kteří hradí stravné hotově, na nutnost dodržování dnů, kdy lze provést úhradu za stravné hotově ve školní jídelně. Tyto dny jsou uvedené na letáčku „Stravné na měsíc prosinec 2016“, který je vyvěšen na několika místech ve škole a na webových stránkách školy. Ostatní dny musí strávníci provést platbu sami a to převodem na účet nebo hotově složit na účet v bance. Ve školní jídelně není zařízení pro uchovávání peněz v hotovosti. Z důvodu bezpečnosti je toto opatření nutné. Od listopadu 2016 budeme požadovat, aby strávníci platící hotově toto opatření dodržovali.

1. – 4. třída (7-10 let) 16 dnů á 21,00 Kč 336,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let) 16 dnů á 24,00 Kč 384,00 Kč
9. třída (15 let a více) 16 dnů á 28,00 Kč 448,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5.- 8. třída,
v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech od 28. 11. do 5. 12. 2016 od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Stravné se nevybírá v sobotu a v neděli, o školních prázdninách a státních svátcích.

Dne 10. 11. 2016 se žáci a žákyně 6. a 7. ročníků, zúčastnili turnaje v sálové kopané „O pohár starosty města Příbram“. Specialitou tohoto turnaje je, že hrají smíšená družstva. Podařilo se nám postoupit ze základní skupiny, ale od semifinále už nám chybělo potřebné štěstí a dvakrát jsme těsně prohráli a na turnaji jsme tak obsadili nepopulární 4. místo. Děkujeme městu Příbram za velmi hodnotné ceny. Letos každý tým získal pro svoji školu sadu na florbal a každoročně jsou pro účastníky připravena trička na památku.

Mgr. Pavel Kotěšovský

O pohár starosty města Příbram

O pohár starosty města Příbram

ODPOLEDNE č.1: „Sluníčko“ z keramiky
PO 14.11.: 16,00 – 19,00 hod. (pro všechny)
ODPOLEDNE č.2 „Keramický anděl“
ST 16.11.: 16,00 – 19,00 hod. (pouze 1. a 2. ročníky)
ODPOLEDNE č.3 „Adventní věnec textilní“
(z organzové stuhy)

PO 21.11.: 16,00 – 19,00 hod. (pro všechny)
ODPOLEDNE č.4 „Kapřík“ z keramiky
ST 30.11.: 16,00 – 19,00 hod. (pro všechny)
ODPOLEDNE č.5 „Betlém“ z keramiky
ST 7.12.: 16,00 – 19,00 hod. (pro všechny)
ODPOLEDNE č.6 „Adventní zdobení“
(kužel ze stužek)

PÁ 9.12.: 16,00 – 19,00 hod. (pro všechny)

Žáci 7. a 8. ročníku splnili v rámci přírodovědného semináře další úkol do projektu RECYKLOHRANÍ. Vytvořili, pod vedením paní učitelky Mgr. H. Tomáškové, mapu České republiky z použitých baterií. Prohlédnout si ji můžete ve vestibulu školy.

Mgr. M. Vondráková

Recyklohrani

Recyklohrani

Tři třídy druháčků vyrazily v tomto podzimním termínu na zotavovací pobyt. Počasí vyšlo skvěle, svítilo skoro celý týden sluníčko a děti si cestu za pohádkou náramně užily.

Mgr. Petra Poslušná

ZOTAVOVACÍ POBYT TŘÍD 2.A, 2.B, 2.C

ZOTAVOVACÍ POBYT TŘÍD 2.A, 2.B, 2.C


Přečtěte si zbytek zprávy »